Home » News & Events » Working Bee

Working Bee

WORKING BEE – He mihi Maioha ki a kōutou te whānau o Te Waka Huruhurumanu ki Ōtautahi i ahwina mai ki whakapaipai a tātou Whare Kohungahunga mō ō tātou tamariki.

A HUGE thank you to all those who helped tidy up our Centre. Tamariki are enjoying the new reset environments, inside and outside.

thank-you-note